Samen werken aan Het Nieuwe Werken!

Zowel voor leidinggevenden, (beleids)medewerkers als HRM adviseurs.

Het Nieuwe Werken bij de overheid roept veel vragen op, zowel bij leidinggevenden, medewerkers als HRM adviseurs. Op het internet staan in verschillende discussiegroepen (Ambtenaar 2.0, Binnenlands Bestuur, Gemeentelijke overheid etc.) vele oproepen waarin gevraagd wordt naar antwoorden op vraagstukken die ontstaan door invoering van HNW. Er wordt druk gezocht en met elkaar, digitaal, overlegd wat werkt in HNW en wat niet. Ook worden veel literatuurtips gegeven en wisselen medewerkers in organisaties onderling adresgegevens uit om verder met elkaar in gesprek te gaan. Kortom: er is blijkbaar veel behoefte aan dialoog over de in- en uitvoering van HNW.

Ben je leidinggevende bij de overheid en worstel je ook met verschillende vraagstukken in HNW?
Misschien herken je volgende problemen:

 • vraag je je af hoe je HNW in je team kunt invoeren?
 • maak je je zorgen over de hoeveelheid vrijheid die je je teamleden kunt of moet geven?
 • ben je bang dat de afdelingsresultaten afnemen?
 • vind je het lastig om je team te motiveren voor HNW (en misschien heb je zelf ook de nodige twijfels over HNW)?
 • vraag je je af hoe je sturen op output aanpakt?
 • wil je weten hoe je kernwaarden als verantwoordelijkheid en vertrouwen in kunt vullen?
 • …..

Of ben je een (beleids)medewerker en zijn de volgende vragen voor jou herkenbaar:

 • Hoe communiceer je met je collega’s en leidinggevende als je ergens anders werkt?
 • Moet je wel persé thuiswerken of mag je ook fulltime op het werk aanwezig zijn?
 • Waarom mag je geen vaste werkplek hebben?
 • Hoe voorkom je dat je gaat over presteren als je thuis werkt?
 • Wat wordt er eigenlijk precies van jou verwacht in HNW?
 • Waarom is de oude werkwijze afgeschaft?
 • Wat levert HNW jou op?
 • …..

HRM adviseurs hebben weer hun eigen invalshoek en onderstaande vragen zijn mogelijk voor hen relevant:

 • Hoe kun je de mensen in je organisatie optimaal voorbereiden op HNW?
 • Hoe zorg je ervoor dat de mensen gemotiveerd zijn voor HNW?
 • Wat is de beste manier om de hoeveelheid vragen over HNW te kanaliseren?
 • Met welke menselijke aspecten kun je te maken krijgen?
 • Hoe voorkom je dat weerstand tegen HNW een hoger ziekteverzuim tot gevolg heeft?
 • Hoe kun je talenten en competenties die aansluiten bij HNW meenemen bij nieuwe vacatures?
 • Wat levert HNW de organisatie op?
 • …..

De antwoorden op deze, en andere, vragen zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. Wat daarbij een belangrijke rol speelt is dat wat bij de ene organisatie past niet altijd geschikt is voor de andere organisatie. Niet alleen verschillen culturen (zelfs op afdelingsniveau), vooral de mensen onderling verschillen met al hun kwaliteiten, talenten en ook ontwikkelpunten. Dat zorgt ervoor dat elke organisatie, afdeling en team weer uniek is en op zoek gaat naar eigen werkbare methodes.

Worstelen met bovenstaande problemen kost veel energie en dat is jammer want jij bent zeker niet de enige die met dergelijke problemen te maken heeft. Veel leidinggevenden, medewerkers en HRM adviseurs hebben dezelfde problemen en ieder probeert op zijn eigen manier deze op te lossen. Toch hoeft dit niet zo te gaan. Hoeveel gemakkelijker zou het zijn als je de dialoog met anderen aangaat en elkaar motiveert en stimuleert in het zoeken naar werkbare methodes zodat je met succes je aan het werk kunt in HNW. Dus samen gaan werken in en bouwen aan Het Nieuwe Werken.

Mijn programma “Samen werken aan Het Nieuwe Werken” kan je hierbij helpen. In dit programma ga je een hele dag met anderen aan de slag. Juist de unieke combinatie van zowel leidinggevenden, medewerkers als HRM adviseurs zorgt ervoor dat typische HNW vraagstukken van verschillende invalshoeken worden bekeken. Tijdens deze dag zet ik eerst een kader neer: wat is HNW, hoe kan HNW er in de praktijk uitzien en welke voordelen zijn er te behalen. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek over vraagstukken die te maken hebben met de menselijke aspecten van HNW. Je staat daardoor niet meer alleen maar je kunt optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen. Deze dialoog vindt op gestructureerde wijze plaats. Het boeiende aan deze (intervisie/brainstorm)methode is dat de veelheid van mogelijke oplossingen en invalshoeken die anderen aandragen ervoor zorgen dat er een veelzijdig beeld van jouw probleem of vraagstuk ontstaat. Door een probleem vanuit een breder perspectief te bekijken ontstaat er ook meer ruimte waarin naar mogelijke oplossingen kan worden gezocht.

Wat ga je leren en wat levert dit programma je op?

 • Je gaat met een rugzak vol nieuwe ideeën, inspiratie en oplossingen terug naar je werk.
 • Je komt gezamenlijk tot oplossingen van problemen in HNW die voor iedereen herkenbaar zijn.
 • Je krijgt feedback op jouw ideeën omtrent (leidinggeven in) HNW.
 • Je krijgt inzicht in je eigen denkwijze en daarmee in je eigen blinde vlek(ken).
 • Je eigen deskundigheid en professionaliteit nemen toe.
 • Door samen met anderen in dialoog te gaan ontwikkel je vaardigheden die je rechtstreeks in je werk kunt inzetten.
 • Je leert kansen van HNW te herkennen en succesvol in te zetten.

‘Samen werken aan HNW’ is als volgt opgebouwd:

 • Bij je inschrijving geef je een beknopte omschrijving van het vraagstuk dat je wilt inbrengen. Deze vraag is gericht op menselijke aspecten van HNW bij de overheid. Het kan ook zijn dat je geen specifieke vraag hebt maar wel graag de dialoog met anderen wilt aangaan.
 • De dag vangt aan met een beknopte presentatie van de ins en outs van HNW. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke vraagstukken ingebracht worden en wordt de werkvorm besproken.
 • Afhankelijk van de grootte van de groep zullen 1 of 2 vraagstukken eerst plenair behandeld worden. Daarna zullen overige vraagstukken, afhankelijk van het aantal al dan niet geclusterd in thema’s, in kleinere subgroepen uitgewerkt worden.

Meer informatie

‘Samen werken aan HNW’ wordt als incompany programma aangeboden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Vraag je je af of het programma iets voor jouw organisatie is? Schroom niet om te bellen of te mailen. Ik sta je graag te woord. Je kunt een mail sturen aan info@hnwbijdeoverheid.nl of bellen naar 06-17826196.