HNW

Wat is Het Nieuwe Werken?
Tegenwoordig willen we steeds flexibeler, slimmer en efficiënter werken. Met Het Nieuwe Werken (HNW) wordt dit mogelijk gemaakt. HNW is een kaderbegrip voor een aantal aspecten.
Hieronder een aantal definities.

“Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Recente ontwikkelingen in de ICT maken ‘Het Nieuwe Werken’ technisch mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk”.
Uit ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken’ door Dick Bijl

“Het Nieuwe Werken (HNW) betreft het samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.”
Prof. dr. H.W. Volberda geciteerd in ‘Het Nieuwe Werken bij het Rijk’

Om vorm en inhoud te geven aan HNW zal dus eerst gestart worden met noodzakelijke voorzieningen op het gebied van huisvesting en ICT. Als aan deze basisvoorwaarden voldaan is kan verder gebouwd worden aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een leiderschapsstijl die een logisch gevolg is van HNW.

Wat zijn kenmerken van Het Nieuwe Werken?
Hieronder staan er een aantal genoemd.

  • De mens staat centraal en niet de systemen.
  • Een betere balans tussen werk en privé.
  • Zelf bepalen hoe, waar , wanneer en met wie men werkt aan concrete resultaten.
  • Niet de functie maar talent bepaalt iemands waarde.
  • Werken mag leuk zijn en moet voldoening opleveren.
  • Het werk is thematisch georganiseerd.
  • Aanwezigheid van een modern kantoor gemodelleerd volgens informatiedenken.

Het gezicht van HNW zal voor elke organisatie weer anders zijn omdat organisaties net zoals mensen van elkaar verschillen. Er is dus ook geen standaardmethode aanwezig om HNW in te voeren in organisaties. Er zal gebruik gemaakt (moeten) worden van maatwerk. Daarnaast is HNW een proces dat zich kenmerkt door steeds weer opnieuw te evalueren wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Het invoeren van HNW bij de overheid onderscheidt zich niet van andere organisaties voor wat betreft het zoeken naar de meest geschikte vorm. Een vorm die past bij de overheid èn bij de mensen die daar werken.

Lees meer over wie mijn klanten zijn en welke trainingen en assessments ik aanbied.