Wat is de beste aanvliegroute voor HNW: bricks, bytes of behavior?

Het Nieuwe Werken is al aardig ingeburgerd en de belangstelling ervoor neemt nog steeds behoorlijk toe. Met die toenemende belangstelling komt ook regelmatig de vraag naar voren: waar begin je met HNW? Wat is de beste aanvliegroute om HNW in een organisatie in te voeren? Begin je dan met de huisvesting (bricks) en de ict (bytes) of neem je (het gedrag van) de mensen (behavior) als vertrekpunt? In dit artikel een overzicht van voor- en nadelen van de verschillende aanvliegroutes.

Veel organisaties starten met de bricks vanwege een al langer geplande verbouwing of nieuwbouw. Deze plannen kunnen er al langer liggen, soms zelfs jaren, en nu komt daar de behoefte of noodzaak aan invoering van HNW bij. Een logisch en ook qua deadline in de tijd een voor de hand liggend vertrekpunt. Bij de verbouwing/nieuwbouw komen de bytes bijna automatisch om de hoek kijken. Er zal ‘iets’ gedaan moeten worden met de bytes en dat ‘iets’ kan dan meteen goed afgestemd worden op HNW. Bricks en bytes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als er gebouwd gaat worden.

Wat is het effect op het personeel om met de bricks en de bytes te beginnen? Er zijn vele scenario’s mogelijk afhankelijk van de aard van de verschillende mensen in de organisatie. Mensen die behoudend van aard zijn zitten absoluut niet te wachten op veranderingen. Zeker niet als die top-down worden opgelegd. Zij koesteren hun oude werkwijze omdat die hen een hoop heeft opgeleverd. Zij voelen zich daar veilig bij en weten waar ze aan toe zijn. En voor hen is er niets onveiliger dan het loslaten van het bekende. Voor de wat meer innovatieve mensen kan het aanpakken van de bricks en bytes een aangename verrassing zijn. Zij waarderen het enorm dat ‘het’ management dergelijke kansen en mogelijkheden faciliteert en staan te popelen om als eersten te gaan werken in de nieuwe kantooromgeving met alle extra ict-mogelijkheden (zoals bv. SharePoint). Zij hebben weinig aansporing nodig en zijn vooral enthousiast.

Het merendeel van de mensen bevindt zich echter in het midden: zij zijn afwachtend, staan niet te popelen om te starten maar zijn ook niet afwijzend. Deze groep is verreweg het omvangrijkst en heeft een zeer grote invloed op het verdere verloop van HNW. Je kunt ze gemakkelijk kwijt raken als je te snel gaat en ze te weinig medezeggenschap geeft èn je kunt ze (relatief) eenvoudig voor je winnen en enthousiasmeren. Hoe? Door ze er zo snel mogelijk bij te betrekken. Bottom-up. Dus luisteren naar wat ze willen, welke mogelijkheden ze zien, welke voorstellen ze hebben en hoe ze die denken uit te voeren. En, niet onbelangrijk, vervolgens ook wat met die input te doen. Als deze fase van betrekken zorgvuldig wordt uitgevoerd ligt er een uitstekend fundament voor HNW en kan er verder gebouwd worden. Letterlijk en figuurlijk.

Wat zijn de mogelijkheden om de behavior kant van HNW als vertrekpunt te nemen omdat er òf te weinig middelen zijn voor bricks en bytes òf vanuit de visie ‘de mens centraal’? Die zijn er volop! Met de nodige creativiteit kan overal gestart worden met HNW. Immers, het meest bepalende voor het succes van een andere manier van werken is de mindset van de medewerkers. Een open houding, nieuwe werkwijzen uit proberen, een andere wijze van communiceren, faciliterend leiderschap, meer benutten van aanwezige talenten …. etc. Hiervoor is een HNW-proof gebouw met allerlei ict voorzieningen niet noodzakelijk, wel (op termijn) wenselijk. Het veranderen van de mindset is niet aan tijd gebonden en kent geen deadline. Daar kan vandaag mee gestart worden. Het aantrekkelijke van behavior als vertrekpunt is dat je de mens echt centraal stelt en de mens laat ervaren wat ze nodig hebben om dat vervolgens binnen de mogelijkheden te faciliteren. Misschien een wat langere weg, ogenschijnlijk enigszins omslachtig en daarnaast: HNW in zijn ‘pure’ vorm!

Samenvattend: welke aanvliegroute je ook neemt, of je nu start bij de bricks en bytes of vanuit behavior gaat werken, bepalend voor een succesvolle andere manier van werken (HNW) is het bewerkstelligen van commitment bij de mensen door ze erbij te betrekken. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Misschien heb je, mede naar aanleiding van dit artikel, vragen over HNW die met jouw specifieke werksituatie of organisatie te maken hebben. Je kunt me altijd bellen of mailen, ik deel mijn kennis graag en vind het fijn om met je mee te denken.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.