Vallen en opstaan in Het Nieuwe Werken

Hoe komt het dat veel leidinggevenden weerstand voelen tegen het nieuwe werken? Daar kunnen veel redenen voor zijn, bijvoorbeeld het gevoel dat ze er niet in gekend zijn, of problemen die naar voren komen m.b.t. de ict voorzieningen. Het kan ook zijn dat ze niet precies weten wat van hen verwacht wordt. Wat ik zelf regelmatig hoor is dat de weerstand ook te maken heeft met het ideale beeld dat geschetst wordt van HNW. Als je gaat googelen zijn er diverse you-tube filmpjes te vinden die vooral inzoomen op het gelukkige leven in HNW. Een beetje vergelijkbaar met het ‘Zwitserleven-gevoel’.

De praktijk van HNW is echter niet altijd even ideaal en rooskleurig. Het is een grote en ingrijpende organisatieverandering waarvan de verwachting is dat die op lange termijn veel voordelen oplevert. Op korte termijn verandert er echter heel erg veel. Niet iedereen kan even goed met veranderingen omgaan. Dit heeft veel met flexibiliteit te maken. Ik ken genoeg mensen in mijn omgeving die van vastigheid en voorspelbaarheid houden. Die zijn dus niet blij met HNW want dat gooit alles op z’n kop.

Als leidinggevende heb je te maken met medewerkers die allemaal verschillend zijn en misschien ook wel andere verwachtingen hebben, van jou en van HNW. Het is dan ook niet te vermijden dat mensen teleurgesteld worden omdat sommige verwachtingen niet uitkomen. Zeker als de lat erg hoog wordt gelegd. In HNW wordt soms geëxperimenteerd, wat werkt wel en wat niet. Ook zullen zowel leidinggevenden als medewerkers de plank bij tijd en wijle misslaan. Zo kunnen leidinggevenden bijvoorbeeld te veel of juist te weinig delegeren en kunnen medewerkers te laat of te vroeg om steun vragen.

Kortom: er zullen ‘fouten’ gemaakt worden. Hoe erg is dat echter? Ik ben van mening dat wanneer je de middelmatigheid achter je laat en echt goed wilt zijn in datgene wat je doet, je onvermijdelijk af en toe onderuit zult gaan. Vallen dus. Dit is alleen een probleem als je daarna niet weer opstaat en lering trekt uit je ‘valpartij’. Fouten mogen dus gemaakt worden en zijn onlosmakelijk verbonden bij HNW. Als je het zo bekijkt kun je fouten als het ware omarmen want dat brengt je veel verder.

Een voorwaarde is wel dat er sprake is van een veilige omgeving. Dus een omgeving waarin fouten niet als zodanig worden gezien maar als leermomenten. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden: als je medewerkers fouten kunnen en mogen maken in een veilige sfeer, dus als je erbij bent als leidinggevende, is de kans groot dat ze zich ook redden als je er niet bij bent.

Gelukkig zijn er naast het maken van ‘fouten’ meer manieren om te onderzoeken wat wel en wat niet werkt in HNW. Bijvoorbeeld door hierover met anderen in gesprek te gaan zodat je kennis en ervaring onderling kunt uitwisselen. Dit kan op maandag 12 december tijdens ‘Samen werken aan HNW’. Lees hier verder voor meer informatie.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.