Hoe je met weinig budget veel beweging in een team krijgt

Vorige week sprak ik een vrouw die sinds kort werkt als zorgconsulente bij een zorginstelling in het zuiden van het land. Zij is daar aangenomen omdat zij met haar verfrissende nieuwe ideeën indruk heeft gemaakt (en wat beweging in het team wel welkom was). Het team waarin zij nu werkt bestaat volledig uit vrouwen, jong en oud, die helemaal aan elkaar gewend zijn en vooral aan de gang van zaken. Niet alleen werkprocedures liggen (muur)vast maar ook de wijze waarop koffie-,thee- en lunchpauze zijn ingericht lijkt bijna heilig. Op de vernieuwende voorstellen die de nieuwe zorgconsulente regelmatig doet, krijgt zij als antwoord: ‘dat heeft tijd nodig’, ‘je gaat te snel’, ‘we doen het hier anders’ of ‘je bent nog in de inwerkperiode’. Hoewel zij haar werk erg leuk vindt heeft zij het gevoel dat zij vast zit in oude gewoontes, gebruiken en werkwijzen van dat team. Haar vraag aan mij was dan ook: hoe krijg ik dit team in beweging?

Haar vraag wordt mij regelmatig in verschillende vormen gesteld door managers die hun team in beweging willen krijgen, bijvoorbeeld bij de invoering van HNW. Er is veel overeenkomst tussen de vraag van de zorgconsulente en die van de managers. Een team kun je vergelijken met een familie: sommige families zijn hecht en functioneren goed. Men weet wat men aan elkaar heeft en vertrouwt blindelings op elkaar. Alles loopt als een trein. Andere families zijn echter ‘gecompliceerd’. Er is van alles en nog wat aan de hand en vaak zijn meningsverschillen slecht bespreekbaar. Naar wie wordt het meest geluisterd, als ik iets verkeerds doe waarom hoor ik dat dan via via, wie heeft er een streepje voor? Herkenbaar? De vertaalslag naar de relaties onderling in een team is snel gemaakt. Een objectieve buitenstaander kan dan een hele waardevolle toevoeging zijn om het team (of de familie) weer in beweging te krijgen en vastgeroeste patronen te doorbreken.

Vaak realiseren teams zich niet dat ze vastgeroest zijn. Ze zijn gewoon gewend aan een bepaalde gang van zaken en dat functioneert immers prima! Dus waarom zou je veranderen als alles goed loopt? Ze zijn ook niet met opzet ‘dwars’, ze voelen zich juist heel verantwoordelijk en gaan niet over één nacht ijs. De eerste stap is dus die van bewustwording dat sommige zaken anders aangepakt kunnen worden. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig: door er met alle teamleden over te praten. Niet apart maar met het hele team. Ook niet in een vrijblijvend gesprek of brainstormsessie, maar doe het in gestructureerde vorm zoals teamintervisie. Deze methode is bij uitstek geschikt om vastgeroeste teams weer in beweging te krijgen en heeft als heel groot voordeel dat je optimaal profiteert van alle aanwezig kennis en ervaring. Je legt bijvoorbeeld een probleem voor. Maakt niet uit welk probleem. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we bepaalde taken in ons team tijd- en plaats onafhankelijk uitvoeren? Wat hebben we daarvoor nodig? Of om bij de zorgconsulente te blijven: welke taken in ons team zijn voor vernieuwing vatbaar? Wat moet er dan gebeuren? De focus van het team ligt op deze wijze op mogelijkheden en kansen die in de nabije toekomst gerealiseerd kunnen worden in plaats van te blijven hangen in zaken die geweest zijn.

Door gebruik te maken van teamintervisie betrek je ALLE teamleden bij datgene wat speelt. Iedereen mag zijn of haar zegje doen zonder bang te hoeven zijn voor waardeoordelen. Deze maken je immers monddood. De rol van een (interne of externe) begeleider is dan ook essentieel. Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn elementaire waarden om van teamintervisie een succes te maken. Het bijkomend voordeel van teamintervisie is dat je ook met teambuilding bezig bent. Je gaat samen met je teamleden aan de slag waarbij je zult ervaren hoe prettig het is als anderen voor jouw ideeën openstaan zonder meteen in de weerstand te schieten.

Het initiatief om teamintervisie in te voeren wordt meestal door leidinggevenden genomen. Maar daar hoef je als teamlid natuurlijk niet op te wachten. Ook individuele teamleden kunnen hun behoefte aan teamintervisie uitspreken en een voorstel hiertoe doen. Vaak worden initiatieven vanuit het team door de meeste leidinggevenden enorm gewaardeerd. Doordat de financiële investering in teamintervisie minder groot is dan die in maatwerk teamtrainingen zal het beschikbare opleidingsbudget maar beperkt worden aangesproken.

Een professionele begeleider die op respectvolle wijze teamintervisies begeleidt is een must. Soms zijn dergelijke mensen in de organisatie aanwezig, zet ze dan vooral in en gebruik van hun kennis en ervaring. Als die er niet zijn zoek dan een ervaren externe begeleider. In beide gevallen is het belangrijk dat de begeleider objectief blijft en zelf niet betrokken is bij het team.

Enthousiast geworden over intervisie? Wil je ermee starten? Dan kun je bij mij terecht. Lees hier verder voor meer informatie.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.