Hoe ga je om met de zwakste schakel in een team?

Een sterk team waarin effectief en efficiënt wordt samengewerkt is een doel waar veel leidinggevenden en teamleden naar streven. De voordelen liggen immers voor de hand: de sfeer is goed, de werkresultaten zijn optimaal, werktevredenheid is hoog, teamleden voelen zich gesteund etc. Vaak heeft zo’n team ook een voorbeeldfunctie richting andere teams die zich afvragen hoe dit team zo sterk is geworden. Ze ervaren hun eigen team als minder sterk en hebben daar diverse verklaringen voor zoals een zwakke leidinggevende, onderbezetting, slechte sfeer of de aanwezigheid van een of meerdere zwakke schakels in het team.

Wat wordt precies bedoeld met een zwakke schakel? Er kan sprake zijn van een teamlid die het team vertraagt door bijvoorbeeld tijdens vergaderingen te lang stil te blijven staan bij onderwerpen die voor de rest al afgehandeld zijn. Het kan ook zijn dat dit teamlid langzamer werkt dan de anderen, deadlines op de valreep haalt of juist mist, minder goed met feedback kan omgaan, zich wat terugtrekt van de teamleden … vul maar in. Zo’n persoon wordt hoe dan ook door de rest ervaren als iemand die het team op een bepaalde manier afremt.

De oplossing lijkt misschien heel simpel: het verwijderen van de zwakke schakel door overplaatsing of ontslag. Dan is de zwakke schakel eruit waardoor het team sterker wordt. Dit is echter niet juist. Zodra een zwakke schakel wordt verwijderd staat er automatisch een nieuwe zwakke schakel op. Een team bestaat niet uit gelijke mensen die allemaal elke dag weer opnieuw even sterk acteren. Er zijn altijd zwakkere en sterkere schakels. Ook een ijzersterk team heeft een zwakke schakel. Misschien relatief wat minder zwak dan bij andere teams, maar toch: zwak.

Misschien is dit een goed moment voor een stukje zelfonderzoek. Wanneer in jouw leven ben je in mindere mate tevreden geweest over jouw bijdrage aan een groep? Dat kan een klas of werkgroep tijdens je studie zijn geweest, een sportteam, een team op het werk of misschien wel een zangkoor of motorclub. Met ‘in mindere mate tevreden zijn’ bedoel ik dat je van jezelf weet dat je niet optimaal hebt bijgedragen. Misschien wel veel maar er was nog meer wat je had kunnen doen. Op dat moment zat jij echter aan je grens en jij weet precies wat de reden daarvan was. Alleen de mensen om je heen misschien niet. Ze mopperen (op jou), zijn ontevreden en hebben het gevoel dat ze niets met je kunnen.

En daar komt de kracht van een sterk team om de hoek kijken. Wat doen zij wat andere teams te weinig doen?

1. Analyseren. Zij staan niet stil bij het ongewenste gedrag maar onderzoeken wat de achterliggende oorzaak is van het minder goed functioneren. Let op: dit gaat veel en veel verder dan alleen maar vragen hoe het ermee gaat. Een sterk team analyseert in de breedte en in de diepte wat er aan de hand is. Privéomstandigheden kunnen een belangrijke rol spelen, ook bij collega’s die zeggen werk en privé gescheiden te houden. In die analyse kijkt het team ook kritisch naar zijn eigen rol. Het ‘probleem’ ligt dus niet alleen bij het desbetreffende teamlid maar bij het gehele team.

2. Vormen van een vangnet. Als duidelijk is wat er aan de hand is, kunnen interventies vastgesteld worden. Wat heeft iemand nodig om beter te kunnen functioneren? Dan kunnen andere taken of verantwoordelijkheden zijn, maar ook opbouwende feedback of collegiale intervisie. Dit vangnet kan dus inhoudelijk zijn, gericht op de taken, maar ook relationeel. Indien nodig kan externe hulp worden gezocht.

3. Evalueren. Een sterk team neemt geen genoegen met ‘geen nieuws goed nieuws’ maar houdt zelf actief de vinger aan de pols. Ze vragen zich voortdurend af wat goed gaat en wat beter kan. Ze plannen evaluatie structureel in.

4. Knopen door hakken. Deze laatste stap hoort ook bij een sterk team. Er kan een moment komen waarop het, alle inspanningen ten spijt, voor alle betrokkenen beter is om afscheid te nemen. Als hier zorgvuldig mee omgegaan wordt en er vooral sprake is van transparantie dan getuigt ook deze stap van kracht.

De intentie van een sterk team is dus het versterken van de zwakke schakel vanuit de positieve gedachte dat iedereen over kwaliteiten en talenten beschikt. Het is alleen zaak om deze goed in te zetten en te benutten. Soms zitten teamleden in minder goede periodes in hun leven. Juist dan kan een sterk team hen hierbij ondersteunen zodat er blijvend en structureel geïnvesteerd wordt in de mens. Over en weer!

Het belang van een sterk team is altijd al groot geweest, in Het Nieuwe Werken is een goede onderlinge samenwerking onmisbaar en kan gezien worden als een bestaansvoorwaarde.

Wil je weten hoe je je kwaliteiten en talenten in Het Nieuwe Werken in kunt zetten? Misschien is een HNW-assessment dan iets voor jou. Op mijn website lees je meer over dit specifieke assessment. Let op: in de maand januari geldt een speciale kennismakingsprijs.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.