“Het Nieuwe Werken past niet bij de overheid”.

Voor de drukbezette managers onder ons: een snelle scan van HNW levert de volgende voordelen c.q. kenmerken op: vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding. Maar ook: innovatief, inspirerend, flexibel, kortom: HNW biedt veel ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven en het aanboren van creativiteit. Voor alle medewerkers!

Eenzelfde snelle scan bij de overheid levert de volgende ‘trefwoorden’ en omschrijvingen op: bureaucratisch, star, langzaam malende ambtelijke molens, vastgeroest personeel, zekerheid en veiligheid, zorgvuldigheid, afhankelijk van politiek dus minder wendbaar.

Herkenbaar? Zowel HNW als de overheid? En, voor de ambtenaren onder ons, misschien ook enige irritatie als je dit leest? Zelf ben ik ambtenaar geweest (tot drie keer toe!) en ik vond dergelijke beschrijvingen niet echt fijn om te horen. En, uiteraard, ook niet volledig van toepassing.

Een snelle vergelijking tussen de genoemde kenmerken en trefwoorden kan een objectieve buitenstaander de indruk geven dat HNW en de overheid niet met elkaar matchen. Er zijn immers geen overeenkomsten in bovenstaande omschrijvingen. Ja, zul je misschien zeggen, dat is logisch want er valt veel meer over te zeggen dan die paar woorden die hierboven staan genoemd. En dat klopt, want er valt inderdaad heel veel meer over te zeggen.

Door een te snelle vergelijking te maken tussen HNW en de overheid bestaat het gevaar te vervallen in stereotypes die enerzijds herkenbaar zijn en anderzijds niet volledig recht doen aan zowel HNW als de overheid. Een completer beeld van HNW laat zien dat de wijze waarop HNW plaatsvindt voor elke organisatie weer anders is, afhankelijk van o.a. de cultuur, de mensen en de omgeving. Er is dus steeds weer opnieuw sprake van maatwerk. Daarnaast is ‘de’ overheid veel en veel groter dan het begrip alleen. De overheid staat voor diverse instanties op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. En al die instanties kennen weer hun eigen afdelingen met hun eigen kleur en cultuur maar vooral hun eigen medewerkers. En daar gaat het om bij HNW: zoeken naar een andere, betere manier van werken die past bij de organisatie, de medewerkers èn de omgeving (de maatschappij en/of klanten).

De overheid dient het algemeen belang en dat gaat regelmatig gepaard met de nodige ambtelijke zorgvuldigheid. In mijn visie hoeft deze zorgvuldigheid (die vaak de nodige tijd kost) niet te bijten met het innovatief vermogen waarover alle (!) medewerkers in meerdere of mindere mate beschikken. Ik ken genoeg ambtenaren en militairen die met veel enthousiasme al bezig zijn om stappen te zetten naar een andere manier van werken, binnen de kaders die inherent zijn aan grotere organisaties. Ik ken ook genoeg ambtenaren en militairen die vasthouden aan het ‘oude vertrouwde’ en niet zo snel overtuigd zijn: koester deze mensen en gun ze de plek waarop hun kwaliteiten het beste tot hun recht komen. Het is de kunst om gebruik te maken van aanvullende talenten van de verschillende medewerkers en vooral deze verder te ontwikkelen en te stimuleren.

Een ander belangrijk punt is dat juist de ‘dienende functie’ van de overheid heel goed aansluit bij een ander uitgangspunt van HNW, namelijk: samenwerken, ook of juist over de bedrijfsmuren heen. Een concreet voorbeeld: een burger die bij de gemeente komt voor een vergunning voor een uitbouw aan zijn huis vanwege het starten van een bedrijf verder helpen dan alleen het behandelen van die vergunningsaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld door die persoon attent te maken op netwerkverenigingen voor startende ondernemers. Op elk overheidsniveau kan een dergelijke vertaalslag gemaakt worden naar werken over de bedrijfsmuren heen. Op welke wijze is overal uniek.

Ik geef ogenblikkelijk toe dat het soms een hele uitdaging kan zijn om een nieuwe manier van werken te vinden en te ontwikkelen die aansluit bij de desbetreffende overheidsinstantie, afdeling èn vooral bij de betrokken medewerkers. Een aantal in het oog springende aandachtspunten die dit proces vergemakkelijken zijn:

☺ Betrek de medewerkers er bij
☺ Geef de medewerkers veel ruimte
☺ Maak gebruik van aanwezige talenten en kwaliteiten
☺ Geef zelf (als management) het goede voorbeeld
☺ Begin met kleine stappen

En last but not least: loop niet te hard van stapel.

Ook hier valt heel veel meer over te zeggen. Ik volsta met het veranderen van de titel naar:

“Het Nieuwe Werken is bij uitstek geschikt voor veel overheidsorganisaties, mits het stap voor stap wordt ingevoerd”.

Wil je meer weten over hoe je HNW optimaal kunt laten werken? Op woensdag 2 maart as. organiseer ik een gratis event “Hoe je Het Nieuwe Werken optimaal laat werken … ook bij jou” waarin je leert welke meerwaarde leidinggevenden bij de overheid te bieden hebben op het succesvol invoeren van HNW. Het belooft een informatieve, interactie maar vooral leuke middag te worden waarop je van harte welkom bent. Heb je nog geen uitnodiging hiervoor gehad? Geef je snel op want het aantal plaatsen is beperkt! Voor informatie en aanmelden klik hier:
http://www.hnwbijdeoverheid.nl/gratisevent.html

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.