Geef je mensen wat ze willen, niet wat ze nodig hebben …

Veel leidinggevenden bij de overheid doen heel hard hun best om een goede leidinggevende te zijn. Ze voeren regelmatig functioneringsgesprekken, verdelen de verschillende taken zo goed mogelijk onder hun medewerkers en letten erop dat ze iedereen genoeg aandacht geven. Daarnaast willen ze benaderbaar zijn en ‘houden ze de deur open’ voor hun medewerkers. Dit levert jammer genoeg niet altijd de resultaten op die ze willen bereiken met hun team. Ondanks al hun inspanningen ervaren ze regelmatig dat ze zelf moeizaam de kar aan het trekken zijn.

Het belang van een goede leidinggevende is altijd al groot geweest, echter in Het Nieuwe Werken is een goede leidinggevende van essentieel belang. Wat zorgt er voor, ondanks al de goedbedoelde inspanningen van veel leidinggevenden, dat de teamresultaten achterblijven, de medewerkers met opgewekte tegenzin bepaalde taken uitvoeren, de onderlinge samenwerking matig is en er te weinig gebruik wordt gemaakt van de openstaande deur?

Een mooie uitspraak die ik zelf zoveel mogelijk in de praktijk breng luidt ‘als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt’. Nog harder gaan werken heeft dus weinig zin, beter is het om te kijken naar wat je anders zou kunnen doen.

Een belangrijke stap is het veranderen van je perspectief. Neem niet je eigen overtuigingen en opvattingen als uitgangspunt en bepaal dus niet zelf wat je mensen nodig hebben. Ik realiseer me dat dit heel lastig is, zeker als je ervan overtuigd bent dat jij heel goed kunt bepalen wat je mensen nodig hebben. Misschien ook helemaal terecht, alleen: het gaat niet om jou, maar om je mensen.

Luister naar wat ze te zeggen hebben en laat hen aangeven wat ze willen. De deur openhouden is daarbij niet voldoende, nodig je mensen actief uit om binnen te komen. Neem zelf het initiatief en nodig ze bijvoorbeeld uit voor een informeel gesprek of ga een keer met iemand lunchen. Stel jezelf tijdens zo’n gesprek open op en luister actief.

Als er problemen zijn in het werk kom dan niet zelf met een oplossing, hoe geweldig die misschien ook is. Als mensen zich niet betrokken voelen staan ze niet open voor jouw oplossingen. De beste manier om ze erbij te betrekken is dat je ze laat helpen om (samen met jou) naar oplossingen te zoeken. Mensen zijn creatief en weten bijna voor elk probleem wel een oplossing te vinden.

Als je op deze wijze wezenlijk luistert naar wat je mensen willen is het heel goed mogelijk dat je eerste indruk van wat jij denkt dat ze nodig hebben uiteindelijk toch naar voren komt (èn uitgevoerd wordt). Het grote verschil is alleen dat je mensen er zelf mee komen en waardoor ze ook meer gemotiveerd, betrokken en enthousiast zijn om er mee aan de slag te gaan.

Door vanuit een ander perspectief te gaan werken kun je, na een relatief korte periode van investering, gaan oogsten. Het resultaat? Als mensen dingen doen die ze willen, waar ze achter staan, waarbij ze zich betrokken voelen, krijgen ze energie. En iemand die energiek is, is productief.

Wil je meer leren hoe je vanuit een ander perspectief kunt leidinggeven? Wil je daar graag bij geholpen worden door (het perspectief) van andere leidinggevenden? Geef je dan op voor ‘Samen werken aan HNW’. Deze dag vindt plaats op dinsdag 31 mei.
Voor informatie en aanmelden klik hier.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.