HNW-teamassessment

Het Nieuwe Werken brengt veel veranderingen met zich mee. Doordat er sprake is van tijd- en plaatsonafhankelijk werken verandert de dynamiek in een team. De leden zien elkaar niet meer dagelijks, bevinden zich soms op andere locaties en lopen minder gemakkelijk bij elkaar binnen. De wijze van aansturen verandert alsook de onderlinge samenwerking. Hoe zorg je ervoor dat je in HNW een stevig en kwalitatief goed samenwerkend team wordt (of blijft) waarbij aanwezige talenten volop benut worden?

Het HNW-teamassessment is een uniek assessment dat een antwoord op deze vraag geeft. Het is specifiek ingericht om tegemoet te komen aan een andere manier van werken passend bij Het Nieuwe Werken. Het is geen standaard dienst en kan afhankelijk van de behoeften van het team gevuld worden met verschillende bouwstenen.

Bouwsteen Talentenscan
Van alle teamleden wordt een talentenscan gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de TMA (Talenten Motivatie Assessment), dit is een persoonlijkheidsvragenlijst die van te voren door de deelnemers digitaal wordt ingevuld. Met dit meetinstrument worden o.a. talenten, motieven en drijfveren zichtbaar. Vervolgens vinden uitgebreide interviews plaats met alle teamleden waarbij met behulp van de STAR-methodiek nader ingegaan wordt op bevindingen uit de TMA. Van de talentenscan volgt zowel een persoonlijke als, na toestemming van de kandidaat, een gemeenschappelijke team-rapportage.

De talentenscan is ook individueel af te nemen, los van het team. Lees verder voor meer informatie ….

Bouwsteen Leidinggeven
Deze bouwsteen zoomt in op de leidinggevende talenten en competenties van de manager van het team. Er wordt een apart HNW-assessment afgenomen waarbij sociale, beïnvloedende en leidinggevende talenten centraal staan. Lees hier verder voor meer informatie over dit HNW-assessment.

Bouwsteen Emotionele Intelligentie
In deze bouwsteen staan de emotionele vaardigheden van het team centraal. Er vinden uitgebreide interviews plaats met alle teamleden waarin de bevinden uit de EQ-i test worden besproken die de teamleden digitaal hebben ingevuld. Deze wetenschappelijke test maakt emotionele intelligentie zichtbaar op verschillende vaardigheden zoals assertiviteit, onafhankelijkheid, sociale verantwoordelijkheid, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen. Van de EQ-i test volgt zowel een persoonlijke als, na toestemming van de kandidaat, een gemeenschappelijke team-rapportage.

Bouwsteen Communicatie en Samenwerking
Het kenmerkende van deze bouwsteen is dat er verschillende nagebootste werksituaties centraal staan. Zowel de leidinggevende als de teamleden krijgen een rol waarbij hun talenten en competenties in de praktijk zichtbaar worden. Afhankelijk van de grootte van het team kan er gesplitst worden in meerdere subgroepen. Tijdens deze oefeningen wordt de onderlinge samenwerking en communicatie geobserveerd. Er zal flexibel met de in te zetten oefeningen worden omgegaan, afhankelijk van wat er in de voorafgaande oefeningen plaatsvindt. De bevindingen van de oefeningen worden gerapporteerd, vergezeld met aanbevelingen.

Bouwsteen Individuele coaching
De bevindingen uit de individuele rapportages van de bouwstenen Talentenscan en Emotionele Vaardigheden kunnen aanleiding geven tot verdere ontwikkeling. Daarvoor kan deze bouwsteen worden ingezet die zich kenmerkt door ‘niet meer doen dan nodig is’. Dit betekent concreet een kort coachingstraject gericht op een specifiek aandachts- of ontwikkelpunt van de kandidaat.

Bouwsteen Intervisie
Het Nieuwe Werken roept vaak veel vragen op waar iedereen weer zijn eigen antwoorden op zoekt. Dat kost veel tijd en energie. In deze bouwsteen wordt een optimaal gebruik gemaakt van aanwezige kennis en ervaring in het team zodat veel tijd bespaart wordt. Daarnaast is het een methode bij uitstek om de samenwerking in het team te verstevigen.

Investering
De kosten van de verschillende bouwstenen zijn afhankelijk van het aantal teamleden en afhankelijk van het totale pakket. Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Ik kom graag bij je langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Je kunt een mail sturen aan info@hnwbijdeoverheid.nl of bellen naar 06-1782 6196.