HNW-assessment voor leidinggevenden

In het HNW-assessment staan kenmerkende competenties centraal die naadloos aansluiten bij HNW: o.a. flexibiliteit, innovativiteit, zelfreflectie, (organisatie)sensitiviteit en (coachend)leiderschap. Deze competenties worden tijdens het assessment als het ware ‘gemeten’ met het oog op verdere ontwikkeling. Het HNW-assessment kan gezien worden als een sterkte/zwakte analyse die als uitgangspunt gebruikt wordt voor verdere ontwikkeling. Naast het meten van verschillende HNW-competenties wordt er een talentenscan en een profiel van je emotionele vaardigheden gemaakt waarbij in kaart wordt gebracht over welke sociale, beïnvloedende en leidinggevende talenten je beschikt.

Wat levert het HNW-assessment je op?

 • Een blauwdruk van je competenties, talenten en emotionele vaardigheden die inherent zijn aan HNW.
 • Een ontwikkelingsvoorstel hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen als leidinggevende in HNW.
 • Een plan van aanpak hoe je een start kunt maken met HNW binnen je team, gebaseerd op de bevindingen uit het assessment.

Hoe ziet het HNW-assessment eruit?

 • Er vindt een (telefonische) kennismaking plaats waarin doelen en verwachtingen worden uitgesproken.
 • Voorafgaande aan het assessment ontvang je per email een uitnodiging voor een psychologische test. Deze kun je op je gemak thuis of op je werk invullen.
 • Tijdens het assessment vindt een uitgebreid interview plaats, enkele simulaties en eventueel aanvullende vragenlijsten. Je hebt alleen met mij te maken, er is geen rollenspelacteur aanwezig. Er is steeds volop gelegenheid om eigen handelen toe te lichten.
 • Na afloop van het assessment krijg je een voorlopige globale terugkoppeling zodat je in hoofdlijnen weet wat de bevindingen zijn.
 • Binnen 48 uur ontvang je per email het rapport met daarin een blauwdruk, ontwikkelingsvoorstel en plan van aanpak.
 • Na ongeveer een week volgt een telefonische terugkoppeling waarin je de gelegenheid hebt om nader op het rapport in te gaan.

Overige informatie

 • Het HNW-assessment kan zowel op je werklocatie plaatsvinden als op een nader overeen te komen neutrale locatie.
 • De bevindingen uit het assessment zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt zonder jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Het HNW-assessment kan in onderling overleg ingepland worden, er zijn geen vaste dagen of tijdstippen. Het assessment duurt ongeveer 4 uur.
 • De rapportage is kwalitatief hoog echter kwantitatief laag. Dat betekent concreet een beknopte en leesbare rapportage die to-the-point is.

Veel kandidaten ervaren een assessment als ‘spannend’. Ter geruststelling voor degenen die er tegenop zien: mijn werkwijze is integer en persoonlijk, met veel respect, inlevingsvermogen en aandacht voor de kandidaat. Mijn intentie is om het beste in jou naar voren te halen.

Investering
Ben je geïnteresseerd? Deelname aan het HNW-assessment kost 1.249,- euro (exclusief BTW).

Vraag je je af of het HNW-assessment iets voor je is? Schroom niet om te bellen of te mailen. Ik sta je graag te woord.

Je kunt een mail sturen aan info@hnwbijdeoverheid.nl of bellen naar 06-1782 6196.